top of page

שאלות נפוצות

 • איך להזמין את תווי הקנייה ?
  יש לבחור בתו הרצויי לכם להוריד את טופס ההזמנה ולשלוח לנו במייל nofesfax@gmail.com או בפקס 077-3182688 על מנת לקבל הצעת מחיר מותאמת. ניתן גם להיתקשר 04-8677778 / 052-2289829 לקבלת הצעה וביצוע הרכישה.
 • איך מתקבלים תווי קנייה דיגיטליים?
  תווי קנייה דיגטליים מגיעים לעובד בהודעת SMS. ניתן להשתמש בהם ממש כמו תו רגיל (היתרה נשמרת לשימוש הבא).
 • מי מפיץ את תווי הקנייה הדיגיטליים?
  ניתנת לכם האפשרות לבחור בין הפצה שלנו את התווים הדיגיטליים או הפצה עצמאית .
 • באילו רשתות מכובדים התווים? האם התווים מכובדים במלואם?
  רשתות התו מפורטות לפי סוגו. ייתכנו שינויים מעת לעת ברשתות המכבדות את התו. התווים מכובדים ב100% מערכם וניתנים לשימוש במבצעים אלא אם צויין אחרת. בחלק מהתווים לא ניתן להשתמש בהטבות מועדון כתלות בסוג התו. ניתן לעיין בפרטים נוספים והגבלות תו באתר החברה של הרשת המפיקה.
bottom of page